Místa - krajina života

Prošel jsem se Karlovými Vary a hledal, co je městské a jak to vypadá.

1) LETNÍ KINO
Po rekonstrukci v angažmá pana Gerendáše opět chátrá a stále bez dlouhodobého využití
- v majetku Statutárního města Karlovy Vary2) MÍSTO PLÁNOVANÉHO PARK. DOMU PŘI GALERII UMĚNÍ
Nevábné parkoviště na místě původní letní scény a krámků lemujících cestu od Císařských lázní.
Zcela možná realizace parkovacího domu.
- v majetku Statutárního města Karlovy Vary

3) VŘÍDELNÍ KOLONÁDA
Stávající objekt coby vlajková loď lázeňství proletariátu v superhavarijním stavu. Referendum jakoby nebylo. Co bude s jímáním vřídla? Proč chtít soutěž na novou dominantu?
- v majetku Statutárního města Karlovy Vary4) ALŽBĚTINA LÁZNĚ – LÁZNĚ 5
Poslední reprezentant veřejného lázeňského domu v lázeňském městě. Po dlouhých letech velmi nákladného plánování bez výsledku ve velmi špatném stavu s nutností kompletní revitalizace. Je to zcela zásadní řešení pro budoucnost lázeňství ve městě Karlovy Vary.
V souvislosti s bodem 5).
- Alžbětiny lázně a.s. - hlavní a jediný akcionář statutární město Karlovy Vary5) parc.č. 2746, k.ú. Karlovy Vary – PARKOVACÍ PLOCHA – NÁBŽ. JANA PALACHA
Místo plánovaného parkovacího domu. Dnes parkoviště v nájmu.
- v majetku Statutárního města Karlovy Vary6) SOUČASNÉ NÁSTUPIŠTĚ MHD PŘI MĚSTSKÉ TRŽNICI
Přes 50 let vyžilý koncept zatěžující okolí a dopravní infrastrukturu.
Parc.č. 2410/2, 2410/3 a 2410/4 (mini parčíky před městskou tržnicí pro válení bezdomovců), 2360/2 (celá Varšavská ulice), 2415 (Horova ulice), vše v k.ú. Karlovy Vary
- v majetku Statutárního města Karlovy Vary7) PARKOVIŠTĚ A „TRŽNÍ STÁNKY“ V ULICI VARŠAVSKÁ
Mezi becherovkou a terminálem MHD nad Horovou ulicí. Od Chebského mostu k tržnici vpravo.
Nevábné parkoviště s vyžilými stánky.
- v majetku Statutárního města Karlovy Vary

8) CELÉ NÁBŘEŽÍ ŘEKY OHŘE NAPRAVO A NALEVO OD CHEBSKÉHO MOSTU PO TOKU ŘEKY
Území od Chebského mostu vpravo při pohledu od Horovy ulice na MMKV2 v ulici U Spořitelny v Rybářích a nalevo s vodáckým klubem Putzer až na úroveň konce Dolního nádraží. Nevábné nábřeží s přerostlou loukou, bezdomovci a jedním chodníkem. Možné vytvoření reprezentativního nábřeží v širším centru města v návaznosti na veškerou dopravu. (Sportovní aktivity, volný čas, park, drobná architektura, služby…)
- v majetku Statutárního města Karlovy Vary, v majetku města až k železničnímu přejezdu v Tuhnicích při nábřeží řeky Ohře.

9) BÝVALÁ VODÁRNA
Podstatná část území mezi meandrem a čerpací stanicí OMW vedle kruhového objezdu v Tuhnicích.
17.162m2 plochy.
- v majetku Statutárního města Karlovy Vary10) PROSTOR ODTAHOVÉ SLUŽBY A TECHNICKÝCH SLUŽEB
Po přejetí tuhnického přejezdu směrem ke kruhovému objezdu, před ním vlevo.
Obrovská plocha skoro 20.000m2 pro účely odtahové služby s molochem během blokových čištění města a dále již bývalé zázemí technických služeb. I z náhledu na google mapách jen dvory s vraky, či úplně prázdné. Areál je prakticky naproti bývalé vodárně. (parc 144/1, 146/1, 148/1, 151/1...k.ú. Tuhnice)
- v majetku statutárního města Karlovy Vary

11) STADION ZÁVODU MÍRU – AC START
Sportovní areál a jeho zázemí, tribuny, vybavení. Až na běžeckou dráhu velmi špatný stav a to i v souvislosti s okolím. Budova v čele areálu v majetku České republiky, areál s tribunami a vnitřním objektem v majetku města, i s malými přiléhajícími pozemky.
- v majetku statutárního města Karlovy Vary12) BAZÉNOVÉ CENTRUM U KV ARÉNY – VENKOVNÍ PROVOZ
Z osobní zkušenosti, kdy u vstupu platíte nemalou částku bez rozdílu dítě/dospělý a za ní se vám dostane možnost povalování na rozbláceném trávníku u mini bazénku s toaletami a šatnou v přistavené stavební buňce. Otáčíte se a jedete na venkovní koupaliště do Ostrova. Ve vyobrazení objekt sociálních zařízení za 6mil. Kč. Je uzavřený a jen je další investicí pro investici.
Bazénové centrum je také výsměch. Rodiny raději navštěvují Chomutov, Františkovi lázně…
- v majetku statutárního města Karlovy Vary13)  DOLNÍ NÁDRAŽÍ
Plochy před od Chebského mostu a podchodů, nástupiště meziměstských autobusů...vše v majetku města. Budova dolního nádraží města 2933/10000 podíl a ČR 7067/10000 podíl.
Dále celá plocha s parkováním autobusů za nástupišti část směrem k ulici západní v majetku města. Část směrem k trati již GAMMA Property.14) OKOLÍ OMV A CHEBSKÉHO MOSTU NA STRANĚ RYBÁŘ
Vedle OMV u Chebského mostu. Pozemky pod magistrátem II. Od OMV vlevo v majetku města, vpravo od OMV manželé Schrehardtovi. Ideální místo v návaznosti na průtah, benzínovou stanici, MHD apod. pro umístění parkovacího domu a na ploše směrem k průtahu parkoviště pro autobusy – to je zásadním problémem dopravy v klidu na území města.

15) NÁBŘEŽÍ PŘI PRŮTAHU NA STRANĚ RYBÁŘ
Rozsáhlé pozemky při průtahu mezi Hypernovou a OMV.
- v majetku statutárního města Karlovy Vary

16) AREÁL ROLAVA
Areál nikdy nebyl dokončen. Stále vstup na vlastní nebezpečí bez výběru poplatku, ovšem s budovou KV City centrum. Každý rok velmi špatná kvalita vody, nevyhovující stánek občerstvení v nájmu - momentálně s plánem celoroční restaurace, minimální vybavení a atrakce pro návštěvníky. Zde by byl možný aquapark, bazény, sportovní areály apod. Areál vhodné propojit cyklostezkou, která by měla procházet celým městem a propojovat tak Rolavu s meandrem.
- v majetku statutárního města Karlovy Vary17) MĚSTSKÉ KREMATORIUM A JEHO OKOLÍ
Velmi zanedbaný původní stav pietního místa.
- v majetku statutárního města Karlovy Vary18) DRAHOVICE BÝVALÉ ZAHRÁDKY
Naproti supermarketu Billa ve stráni pod ulicí Lidická lemováno stoupající zatáčkou. Původně zahrádky v nájmu občanů, byly odebrány a bez náhrady zničeny. Již od osmdesátých let jsou sem přivedeny inženýrské sítě s plánem výstavby bydlení. V současnosti prales a sídliště bezdomovců. Při výstavbě nutné brát na zřetel, že se jedná o původní místo skládky. Několik desítek cm pod terénem je odpad.
- v majetku statutárního města Karlovy Vary

19) NAPROTI BÝV. ZAHRÁDKÁM ZA MARKETEM BILLA
Rozsáhlý pozemek 24tis m2, naproti bývalým zahrádkám v oblouku stoupající silnice nad supermarketem Billa. Pozemek se skládkou suti, kameniva, odpadů apod. Vklíněn do lesů.
- v majetku statutárního města Karlovy Vary

20) AREÁL ZDRAVÍ  - DRAHOVICE POD ZAHRÁDKAMI
Původně areál s hřišti, veřejným ohništěm, dětskými hřišti apod. V současné době zanedbaná, zpustošená louka bez využití.
- v majetku statutárního města Karlovy Vary

21) BUDOVA HŘBITOVNÍ SPRÁVY
Velmi cenný historický objekt při drahovickém hřbitově. Zanedbaný a chátrající objekt původně pro účely hřbitovní správy a smuteční obřady.
- v majetku statutárního města Karlovy Vary22) STADION SLÁVIE
Tribuny společnost BAU-HOLD a.s., stadion se všemi přilehlými pozemky a menšími hřišti v majetku města, budova zázemí, šaten apod. V majetku města – zde je katastrofální stav bez zázemí pro děti a mládež.

23) PARKOVIŠTĚ PŘED HOTELEM MARTEL – SLÁVIE
Rozsáhlé plochy 6,2tis m2 v nejlukrativnější části města s funkcí bydlení. Původní parkoviště pro hotel Slávie. Zanedbané plochy s částečným pronájmem.
- v majetku statutárního města Karlovy Vary

24) PARK S HŘIŠTĚM A GLORIETEM DRAHOVICE
Park s vyhlídkovým glorietem na ulicí Bezručova s hřišti sloužící pro sport a rekreaci. Dnes zanedbaná louka.
- v majetku statutárního města Karlovy Vary

25) HOTEL – UBYTOVNA DRAHOMÍRA
Původně byty pro sociálně slabé rodiny, svobodné matky s dětmi. V současnosti ubytovna „nepřizpůsobivého“ obyvatelstva. Naprosto nevhodné v sousedství škol, dětských hřišť a rezidentní bytové zástavby.
- v majetku statutárního města Karlovy Vary

Neskutečná jsou místa, kterých se již město nevýhodně zbavilo a které jsou na nejviditelnějších místech ve městě.
- Nalevo vedle chrámu sv. Máří Magdalény (Eden invest KV s.r.o.) - přezdívka "Kamenolom"
- Solivárna v areálu U Solivárny při nábřeží řeky Teplé parc.č. 2445 a okolí (V-KMV a.s. Karlovarské minerální vody – Mattoni) – zde po dohodě s bývalým primátorem Petrem Kulhánkem jeho oblíbené studio Hangár vypracovalo studii a děsivé nákupní centrum. Ti vytvořili i návrh na Integrovaný dopravní terminál do Varšavské ulice k Městské tržnici.
- Celé území bývalých dep vlaků za dolním nádrží přiléhající Západní ulici. Známý developerský záměr a odkup od města a SŽDC (GAMMA Property a.s.)
- Bývalá plynárna za přejezdem v Tuhnicích vpravo směrem od města mezi silnicí a řekou Ohře (innogy Česká republika a.s.)
- Nákupní centrum – bývalá Hypernova u průtahu v Rybářích s přilehlými pozemky. Naprosto zanedbané území v současné době s provizorní přestavbou na obchod Baumax, vše v majetku firmy Land 2 ZUP s.r.o.
- Rozsáhlý prostor za kruhovým objezdem u mostu k Varyádě směrem od centra z Plzeňské ulice vlevo, od garáží až k trati (Nové Tuhnice s.r.o. z Karlína)
- Rozsáhlý areál v křížení ulic Šumavská a Moskevská v Tuhnicích za plechovou ohradou vedle základní školy Poštovní (TSK 21 s.r.o.)
- Panelák na rohu ulic Charkovská/Západní naproti mateřské školce v obývání velmi nepřizpůsobivým obyvatelstvem – trn v oku celých Tuhnic (vlastní ČR)
- Meteor a okolí v Tuhnicích (METEOR INVESTMENT s.r.o. z Bohatic)
- starý zimní stadion s širším okolím – KAREL HOLOUBEK – Trade Group a.s.
- Rozcestí U Koníčka – od devadesátých let rozestavěný ocelový skelet místo bývalé Mototechny, zázemí bezdomovců, majitelé manželé Drástovi z Dolního Rychnova
- Doubí mezi Studentskou ulicí a zámečkem (Vánoční dům) v serpentinách – rozsáhlé pozemky s haldami sutě, kameniva apod.
- bývalý městský pivovar Weber – polorozbořené budovy, parkoviště kamionů, doupě narkomanů,
v majetku firmy AF Company s.r.o.

Autor: Ing. Václav Benedikt

Obrazový doprovod: soukromý archiv

Nemáte oprávnění publikovat komentáře. Přihlašte se prosím.