IDT - Dopravní terminál u Městské tržnice?

IDT - Integrovaný dopravní terminál

27.10.2016

Město Karlovy Vary zadáním architektonické studie pokračuje ve svém strategickém záměru vybudovat v centrální části města integrovaný dopravní terminál veřejné hromadné dopravy (dále pouze IDT). Hlavním účelem a cílem této studie je prověřit a vyhodnotit záměr města situovat IDT na území Varšavská-Horova ul. a navrhnout takové řešení, které bude za daných podmínek ideální, reálné, realizovatelné a pro město přínosné. Účelem je v rozumné míře minimalizovat náklady a nalézt takové řešení, které bude realizovatelné v horizontu cca 5 let, právě s ohledem k předpokládané možnosti využití dotačních titulů programu IPRÚ.  Hlavním smyslem dopravního terminálu je integrace veškeré hromadné dopravy do jednoho místa, do jednoho ohniska. Tímto řešením bude zachován stávající osvědčený a logický paprskovitý systém autobusové MHD s centrální přestupní stanicí u Tržnice (nyní situovaný v rámci IDT), přímo navazující na stanoviště meziměstské a dálkové autobusové dopravy a železniční dopravy, s umožněním jakýchkoli přestupů mezi těmito druhy veřejné dopravy. Studii zpracoval:  Studio Hangár Karlovy Vary - Ing. arch. Antonín Juštík, Ing. Vladimír Tůma, 2016

Autor textu: Ing. Václav Benedikt

Obrazová část: https://mmkv.cz/cs/aktuality/architektonicka-studie-integrovaneho-dopravniho-terminalu

Nemáte oprávnění publikovat komentáře. Přihlašte se prosím.

Komentáře  

+3 Josef Plašil
2017-01-09 17:59
http://www.ocojimjde.cz/proc-je-navrh-terminalu-na-varsavske-spatne
První naše kolektivní reakce na koncept 7.9.2016.
A další:
http://www.ocojimjde.cz/terminal-zacina-odborna-i-verejna-diskuse
http://www.ocojimjde.cz/proc-nepodporit-vystavbu-integrovaneho-terminalu-u-trznice